صفحه اصلی معرفی مقالات فارسی چاپ شده
مقالات فارسی چاپ شده PDF چاپ نامه الکترونیک

مقالات فارسی1 : استفاده از برونكوسكوپي فايبراپتيك در تشخيص حين عمل فيستول هاي مادرزادي و راجعه تراشه به مري
غروي محمد,هيرادفر مهران
مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران بهار 1386; 19(1 (پياپي 47)):23-26.
كليد واژه:

2 : بررسي ايمن بودن پيگيري تلفني کودکاني که تحت اعمال جراحي سرپايي واقع مي شوند
جودي مرجان,هيرادفر مهران,جودي مونا,برومند هاله
مجله دانشکده پزشکي مشهد بهار 1389; 53(1):33-36.
كليد واژه: اعمال جراحي سرپايي، پيگيري تلفني، كودكان

3 : بررسي نتايج بلوك ساب پوبيك در جراحي ختنه
غروي محمد،هيرادفر مهران،سبزواري عليرضا
مجله دانشکده پزشکي مشهد بهار 1385; 49(91):23-26.


4 : پيامدهاي حذف يك مرحله اي روده بزرگ از راه مقعد در بيماري هيرشپرونگ
هيرادفر مهران,زابلي نژاد نونا,غروي محمد,اصحاب يمين محمودرضا,خرم بيتا
مجله دانشکده پزشکي مشهد زمستان 1387; 51(4):219-224.
كليد واژه: بيماري هيرشپرونگ، ترميم يك مرحله اي، از راه مقعد، لاپاراتومي


5 : تومورهاي کليه در کودکان،

بررسي باليني و آسيب شناسي 15 ساله در دو مرکز آسيب شناسي بيمارستان کودکان دکتر شيخ و امام رضا (ع) مشهد (گزارش کوتاه)

زابلي نژاد نونا,مير‌صدرايي سعادت,هيرادفر مهران,بديعي زهرا,مريخي اردبيلي امير

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان تابستان 1386; 9(2 (پي در پي 22)):61-66.


6 : سندرم ولفرام: گزارش پنج بيمار و مروري بر مقالات
بنايي توكا,زارعي قنواتي سيامك,هيرادفر مهران,وكيلي رحيم
بينا تابستان 1384; 10(4 (پي در پي 40)):481-488.


7: گزارش مورد اداره بيهوشي در اپيدرموليزبولوزا
غروي محمد,هيرادفر مهران,سبزواري عليرضا
مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه 1384; 27(49):66-68.


8 : گزارش موردي: گزارش سه مورد كولون كيسه اي مادرزادي در بيماران مقعد بسته

صادقي پوررودسري صادق,هيرادفر مهران,زابلي نژاد نونا,علم داران سيدعلي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين بهار 1385; 10(1 (پیاپی 38)):133-136.


9 : گزارش يك مورد تومور نورواكتودرمال اوليه محيطي مزانتر
زابلي نژاد نونا,هيرادفر مهران,حدادي شهريار,بني هاشم عبداله,مهرابي بهار مصطفي
مجله دانشکده پزشکي مشهد بهار 1382; 46(79):73-78.
10 : گزارش يک مورد هيستيوسيتوزسينوزال با لنفادنوپاتي ماسيو (بيماري روزائي- دورفمن)
زابلي نژاد نونا,هيرادفر مهران,بديعي زهرا,قائمي نصرت,عطاران زاده آرمين
مجله دانشکده پزشکي مشهد بهار 1386; 50(95):101-104.


11 : مقايسه روش بدون تيوب در ترميم آترزي مري با روش هاي معمول
هيرادفر مهران،بذرافشان احمد،حدادي شهريار،خرم بيتا،دهقانيان پريا
مجله دانشکده پزشکي مشهد زمستان 1382; 46(82):64-67.
  

 

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۵:۲۰
 
 
سه شنبه
۱۳۹۷
مهر
۲۴
 

ورود