صفحه اصلی معرفی مشخصات فردي
مشخصات فردی PDF چاپ نامه الکترونیک

دکترمهران هیرادفر

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدارج علمی :

1- متخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- بورد تخصصی جراحی عمومی فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- بورد فوق تخصصی اطفال : رتبه دوم کشوری

 4-دوره تکمیلی جراحی اطفال از انگلستان (Great Ormond Street Children Hospital) 

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی:

1- عضو جامعه جراحان اطفال ایران

2- عضو رسمی جراحان اطفال آسیا

3-عضو انجمن بین المللی هیپوسپادیاس و ابهام جنسی کودکان

4- عضو و مسئول انجمن محکم شاخه خراسان

5- عضو علمی مرکز مداخلات جراحی آندوسکوپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6- عضو مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزیشکی مشهد

7- عضو مرکز تحقیقات  هموتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8- رئیس بخش جراحی نوزادان و کودکان بیمارستان دکتر شیخ

آخرین به روز رسانی در شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۹:۱۶
 
 
يكشنبه
۱۳۹۷
مهر
۱
 

ورود